image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Dương Quốc Phú
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:0977 903 730
Email:
2anh dai dien
Trương Thị Bích Liên
Chức danh:Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:02573 606 137
Email:truongthibichlien@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: ubndsonhoi@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn