image banner
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Thanh Hưng
Chức danh:Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
Điện thoại:0974 166 890
Email:lethanhhung@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: sonhoi.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn