image banner
CÔNG AN XÃ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lương Duy Bình
Chức danh:Trưởng Công an xã
Điện thoại:0935 252 806
Email:luongduybinh@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: ubndsonhoi@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn