image banner
MẶT TRẬN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phạm Duy Trịnh
Chức danh:Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã
Điện thoại:0916 769 832
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: sonhoi.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn