image banner
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Trịnh Ngô Hải Sơn
Chức danh:Công chức Kế toán-Tài chính xã
Điện thoại:0944 967 050
Email:trinhngohaison@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: sonhoi.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn