image banner
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Huỳnh Kim Thúy
Chức danh:Công chức Văn phòng-Thống kê xã
Điện thoại:0986 853 416
Email:huynhkimthuy@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức danh:Công chức Văn phòng-Thống kê xã
Điện thoại:0913 692 436
Email:nguyenthihongnhung@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: sonhoi.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn