image banner
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Mạnh Sơn
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:02573 506 343
Email:nguyenmanhson.phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Trương Thị Bích Liên
Chức danh:HUV-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại:02573 606 137
Email:truongthibichlien@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Lê Văn Duy
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0377 881 902
Email:levanduy@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: ubndsonhoi@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn