image banner
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Dương Thị Quý
Chức danh:Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã
Điện thoại:0905 753 874
Email:duongthiquy@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
La Đại Dương
Chức danh:Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã
Điện thoại:0358 137 584
Email:ladaiduong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: sonhoi.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn