image banner
XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Kpá Thu
Chức danh:: Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường xã
Điện thoại:0367 691 742
Email:kpathu@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Trần Minh Hiệp
Chức danh:Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường xã
Điện thoại:0369 739 201
Email:tranminhhiep@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: sonhoi.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn