image banner
VĂN HÓA THÔNG TIN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Trọng Toàn
Chức danh:Công chức Văn hóa-Xã hội xã
Điện thoại:0975 911 688
Email:nguyentrongtoan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Hội
Địa chỉ: Thôn Tân Hội, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 02573.652.103
Fax: 
Email: sonhoi.sonhoa@phuyen.gov.vn
Website: https://sonhoi.sonhoa.phuyen.gov.vn